hệ pritech luxury màu cafe giá 100 000 đ/kg

hệ châu âu, đa khoang , thủy lực + 5000 đ/kg

hệ vân gỗ + 12 ,000 đ/kg